Not found
Title Mi-kang-xiang-ke : Ri-ben-zhi-min-zhu-yi-xia-tai-wan-de-fa-zhan-yu-cong-shu = the contradictory relationship between rice and sugar : development and dependency in colonial Taiwan 1895-1945/ Ke, Zhi-ming.
Author Ke, zhi-ming
Published Taipei, Taiwan : Socio Publishing Co.,Ltd., 2003
Detail xi, 304 p. ; 21 cm
Subject
 
Added Author Liu, Qian-you; editor
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed