Not found
Title การบริหารงานวัฒนธรรม : ประมวลจากโครงการฝึกอบรมผู้บริหารเครือข่ายวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. 2548 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 18 สิงหาคม 2548 / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม.
Author กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
Published กรุงเทพฯ : สำนัก, 2548
Detail 170 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม
Subject
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed