Not found
Title สื่อพื้นบ้านแข็งแกร่ง : สุขภาวะชุมชนเข้มแข็ง / กาญจนา แก้วเทพ ... [และคนอื่น ๆ].
Published นนทบุรี : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.), 2549
Detail 259 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
 
 
 
 
 
 
Added Author กาญจนา แก้วเทพ. สามวงล้อแห่งการขับเคลื่อนศักดิ์ศรีและความยั่งยืนของสื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะ
  ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร. เครือข่าย : อีกแนวหนึ่งในการสืบสานสื่อพื้นบ้าน
  สมสุข หินวิมาน. การสื่อสารกับการสร้างเสริมศักดิ์ศรีแห่งสื่อพื้นบ้าน
  บุญช่วย สิรินธโร. บทสนทนาระหว่างสื่อพื้นบ้านกับศาสนา
  โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed