Not found
Title "ลายลักษณ์แห่งการวิจารณ์ : รวมบทวิจารณ์ร่วมสมัย / คงกฤช ไตรยวงค์ : บรรณาธิการ.
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549
Detail 255 หน้า ; 21 ซม
Subject
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Added Author เจตนา นาควัชระ, 2480-. "ศรีบูรพา" จากมุมมองของศตวรรษที่ 21
  รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. ช่างสำราญ..เรื่องราวของสังคมไทยที่ไม่แล้งน้ำใจและความเอื้ออาทร
  ไพลิน รุ้งรัตน์. เรื่องเล่าซ้ำซากเกี่ยวกับชีวิตไร้สาระของคนกรุงเทพฯ
  วิภาพ คัญทัพ. เวลา - ความหวัง และการแก้ไขจุดอ่อนของมนุษย์ในรวมเรื่องสั้น รางวัล "พานแว่นฟ้า" ชุด คืนเดือนเพ็ญ
  อรพินท์ ดำสอน. ความเรียบเรื่อยและแลกแยก : เสน่ห์ของ "แกะรอยแกะดาว"
  ไพลิน รุ้งรัตน์. สร้อยสุภาว์ : กระจกสะท้อนความเปลี่ยนไปของสังคม
  วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร. ยูรี เกนสาคู : ที่รักหักเกลี่ยมโหด"
  ทักษิณา พิพิธกุล. ไข่ในหิน" สภาวะแห่งการถ่อมตน
  มนัส เหมาะสม. ทำไมจึงมีรสกวีแทนความรู้ทัน ของ อรายา ราษฎร์จำเจริญสุข
  รื่อนฤทัย สัจจพันธุ์. นั่นน่ะสิทำไมจึงมีรสกวีแทนความรู้ทัน
  สุชาติ ทองสิมา. เดชา วรานุช ศิลปินผู้ไม่เคนหยุด และไม่ยอมหยุด
  มนัส เหมาะสม. วสันต์ชวน Make love, not war!
  ทักษิณา พิพิธกุล. เรื่องเล่าที่ไม่เคยคงอยู่ของหนูดี
  สิทธิเดช โรหิตะสุข. Prints on food อีกบทหนึ่งของศิลปะร่วมสมัยเติมเต็มพื้นที่ในกระเพาะและหอศิลป์
  เด่นพงษ์ วาศาโรจน์. จิตวิญญาณกับงานทัศนศอลป์
  พนิดา ฐปนางกูร. เด็กไทยรู้ทัน : มหกรรมบริภาษเด็ก
  พนิดา ฐปนางกูร. คู่กรรม" ฉบับละครเพลง
  พนิดา ฐปนางกูร. มหัศจรรย์ใจ..ผจญ..ภัยเจ้าชายหอย
  พนิดา ฐปนางกูร. สงครามในแง่งาม กับ บทเพลงบรรเลงไม่รู้จบ
  กรกช อัตตวิริยะนุภาพ. เราจ่ายไม่ใหว เราไม่จ่าย" ละครที่เสียดสีสังคมบริโภคทุกยุคทุกสมัยได้อย่างสะใจ
  กรกช อัตตวิริยะนุภาพ. ราชินีแห่งสีสันกับการตีความใหม่
  คงกฤช ไตรยวงค์. ก่อน "โหมโรง. จะลาโรง
  บวรพงศ์ ศุภโสภณ. นิยามความหมายอันแท้จริงของคำว่า ensemble : กำเนิดแห่งการสร้างสรรค์ทางศิลปะดนตรี
  บวรพงศ์ ศุภโสภณ. เหนื่อนเกินไปหรือเปล่าเวียนนาฟลฮาร์โมนิค
  วฤธ วงศ์สุบรรณ. มนุษย์ก็คือมนุษย์ - ไมาใช่เทพ : ว่าด้วยการแสดงของเวียนนาฟลฮาร์โมนิค
  บวรพงศ์ ศุภโสภณ. The Hungarian Artists โดยวงด๊อกเตอร์แซ็กฯ การคืนความเป็นธรรมชาติกลับสู่เยาวชนดนตรี
  บวรพงศ์ ศุภโสภณ. "วัฒนธรรมระนาดทุ้ม" ในการแสดงดนตรีตะวันตก
  บวรพงศ์ ศุภโสภณ. WAR BIG BAND เรื่องแจ๊สของผู้คงแกเรียน
  รังสิพันธุ์ แข็งขัน. คนตรีไทยไม่ได้หายไปใหน
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed