Not found
Title การบริหารงานวัฒนธรรม : ประมวลจากโครงการฝึกอบรมผู้บริหารเครือข่ายวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. 2549 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 18 สิงหาคม 2549 / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม.
Author กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
Published กรุงเทพฯ : สำนัก, 2549
Detail 192 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม
Subject
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed