Title รายงานโครงการสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อพัฒนาการวิจัยสังคมวัฒนธรรมชุมชนริมแม่น้ำลำคลองชานเมืองท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเป็นเมือง : พื้นที่ศึษา ชุมชนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และชุมชนท่าพูด จังหวัดนครปฐม / ภาควิชามานุษยวิทยา. คณะโบราณคดี. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Author มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี. ภาควิชามานุษยวิทยา
Published กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551
Detail 273 หน้า : ภาพประกอบ(ภาพสีบางภาพ), แผนที่ ; 30 ซม.+ ซีดี-รอม 1 แผ่น
Subject
 
 
 
 
Added Author ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed