Title ความเสมอภาค : ร่วมใจรัก ร่วมใจพัฒนา สู่สังคมอบอุ่น / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม).
Author สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม (ครั้งที่ 3 : 25-27 มกราคม 2551 : อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี)
Series เอกสารความรู้ ; -- เล่ม 12
Published กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551
Detail 88 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม
Subject
 
 
 
Added Author นิศา ชูโต. เเนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม
  วีรเทพ ปทุมเจริญวัฒนา. แนวทางในการดำเนินการแก้ปัญหาเด็กเร่ร่อน
  ศิริพร ประนมพนธ์. ประมวลสาระความรู้
  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed