Title รายงานการศึกษาแนวทางการปลูกจิตสำนึกคุณธรรมผ่านระบบการศึกษา : กรณีศึกษามูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน / โดย เดิมแท้ ชาวหินฟ้า, รัศมี กฤษณมิษ, สุวิดา แสงสีหนาท.
Author เดิมแท้ ชาวหินฟ้า
Published กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2550
Detail 224 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
 
 
 
 
 
Added Author รัศมี กฤษณมิษ
  สุวิดา แสงสีหนาท
  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed