Title นักบวชสตรีไทยในพระพุทธศาสนา : พลังขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคม / สุวิดา แสงสีหนาท.
Author สุวิดา แสงสีหนาท
Published กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2552
Detail 286 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 21 ซม
Subject
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Added Author สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed