Not found
Title 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 17 (จารึกและประกาศตั้งหอพระสมุดวชิรญาณ) / สยาม ภัทรานุประวัติ, อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร และ ศุภการ สิริไพศาล : บรรณาธิการ.
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555
Detail 116 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
 
 
Added Author ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์. ทำเนียบสมณศักดิ์ในจารึกวัดพระเชตุพนฯ : การจัดการคณะสงฆ์ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์
  ธิษณา วีรเกียรติสุนทร
  พฤฒิชา นาคะผิว. ประกาศจัดการหอพระสมุดวชิรญาณให้เป็นหอสมุดสำหรับพระนครรัตนโกสินทร์ศก 124 กับจุดเริ่มต้นสังคมการอ่านของคนไทย
  วินัย พงศ์ศรีเพียร. จารึกวัดแวง จังหวัดสุราษฏ์ธานี : จารึกภาษาเหนือในภาคใต้
  ศุภการ สิริไพศาล
  สยาม ภัทรานุประวัติ
  อรพินท์ คำสอน
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed