Not found
Title 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 22 (เอกสารเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร) / สยาม ภัทรานุประวัติ, อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร และ ศุภการ สิริไพศาล : บรรณาธิการ.
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555
Detail 146 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
 
 
Added Author กัณฐิกา กล่อมสุวรรณ. ประกาศพระราชบัญญัติพระสงฆ์สามเณรแลศิษย์วัด ณ วันจันทร์ เดือน 6 ปีมะแม : พระราโชบายรัชกาลที่ 4 เกี่ยวกับการกวดขันพระวินัยสงฆ์
  ธิษณา วีรเกียรติสุนทร
  เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์. จดหมายเหตุเจมส์ โลว์ในฐานะหลักฐานชั้นต้นในการศึกษาประวัติศาสตร์หัวเมืองปักษ์ใต้
  วสิน ทับวงษ์. บางกอกรีคอร์เดอร์ : หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทย
  วิชุลดา พิไลพันธ์. สนธิสัญญาเบอร์นีและสนธิสัญญาเบาริงต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมไทย
  ศุภการ สิริไพศาล
  สยาม ภัทรานุประวัติ. ประกาศพระราชบัญญัติพระสงฆ์สามเณรแลศิษย์วัด ณ วันจันทร์ เดือน 6 ปีมะแม : พระราโชบายรัชกาลที่ 4 เกี่ยวกับการกวดขันพระวินัยสงฆ์
  อรพินท์ คำสอน
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed