Not found
Title ขึด : ข้อห้ามในล้านนา / หัวหน้าโครงการ ชยันต์ วรรธนะภูติ ; ปริวรรตและอธิบายความหมายโดย บุญทา ศรีพิมพ์ชัย, ศรีเลา เกษพรหม.
Author ชยันต์ วรรธนะภูติ
Published เชียงใหม่ : โครงการหลักนิเวศวิทยาชุมชนล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
Edition พิมพ์ครั้งที่ 4
Detail 183 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
 
 
 
Added Author บุญทา ศรีพิมพ์ชัย
  ศรีเลา เกษพรหม
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed