Not found
Title การบริหารงานวัฒนธรรม : ประมวลจากโครงการฝึกอบรมผู้บริหารเครือข่ายวัฒนธรรมระดับสูง รุ่นที่ 1/2546 ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 1 กันยายน 2546 / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม.
Author กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
Published กรุงเทพฯ : สำนัก, 2546
Detail 142 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม
Subject
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed