Title ข่วงผญา : 7 ทศวรรษ กษัตราทรงครองไทยราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ ปิ่นราชัน และ 4 ทศวรรษ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / ปนัดดา โตคำนุช, บรรณาธิการ.
Published เชียงใหม่ : เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์, 2559
Detail 272 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
 
 
 
 
 
 
Added Author มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed