Title แม่โพสพสาลี เทวนารีต้นข้าว / นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว และ อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, บรรณาธิการ.
Published นครปฐม : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
Detail 304 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 21 ซม
Subject
 
 
 
 
 
 
 
Added Author นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว, บรรณาธิการ
  อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, บรรณาธิการ
  สุกัญญา สุจฉายา. ปาฐกถาพิเศษวัฒนธรรมข้าวของคนไทยลุ่มน้ำนครชัยศรี
  อภิลักษณ์ เกษมผลกูล. ข้าวพระยาชม : เกียรติประวัติของชาวทุ่งศาลายา มณฑลนครไชยศรี
  อภิลักษณ์ เกษมผลกูล. คำเรียกขวัญข้าว ฉบับตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พระอานิสงส์นางโพสพ ฉบับวัดตะเคียนทอง จังหวัดจันทบุรี และคำเรียกขวัญข้าวและขวัญเสา ฉบับตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
  นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว. พิธีไหว้บูชาแม่โพสพกับการเป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชาติ
  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะศิลปศาสตร์. ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed