Not found
Title สีสันพหุวัฒนธรรมบนรอยทาง อาเซียน - สหภาพยุโรป - เอเชีย = Colorful multicultures of ASEAN, European union and Asia / มรกต ไมยเออร์, ภัทราภรณ์ ภูบาล และ สิทธิพร เนตรนิยม, บรรณาธิการ.
Published นครปฐม : โครงการศูนย์พหุวัฒนธรรมอาเซียน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
Detail 306 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
Added Author มรกต ไมยเออร์, บรรณาธิการ
  ภัทราภรณ์ ภูบาล, บรรณาธิการ
  สิทธิพร เนตรนิยม, บรรณาธิการ
  มรกต ไมยเออร์. อุษาคเนย์/อาเซียนกับพหุวัฒนธรรมในโลกมิวเซียมไทเป
  สุธิดา ตันเลิศ. ริมน้ำคาน ณ หลวงพระบาง
  สุธิดา ตันเลิศ. ดินแดนเชียงขวางกับภูช้าง
  ประชิตพร โภคมณี. หวยลาว : หวย (เพื่อการ) พัดทะนา
  นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว. หมี่เซิ่น :โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าจาม
  นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว. เมล็ดข้าวที่หายไปจากแผ่นดินพม่า-ไทย
  เรณู เหมือนจันทร์เชย. มิงกะลาบามะละแหม่งแห่งเมียนมา
  สิทธิพร เนตรนิยม. สีหาสนบัลลังก์ :สัญลักษณ์แห่งอำนาจของราชสำนักพม่ากับชะตากรรมในประวัติศาสตร์
  สิทธิพร เนตรนิยม. ผีเฝ้ากำแพงเมืองพม่าและไทย
  สิทธิพร เนตรนิยม. ทำไมเทพทันใจต้องชี้นิ้ว :โบโบจีที่สุเลคือต้นเรื่องเทพทันใจจิ้มหน้าผาก
  สิทธิพร เนตรนิยม. เทพทันใจที่คนไทยพากันไปไหว้ที่วัดโบตะถ่าวง์มีชื่อว่าอะไร
  สิทธิพร เนตรนิยม. คทาแห่งอำนาจของพม่าที่ชื่อว่าไจก์
  นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร. เล่าเรื่องเมืองเขมร
  ยงยุทธ บุราสิทธิ์. ไป...ถกเขมร...กันทำไม?
  สราภรณ์ สุวรรณแสง. ความขาวกับสาวไทย
  วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์. ฉันเรียนรู้อะไรจากการเดินทางไป "ด่านสิงขร"
  วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์. ดอกโสนริมคลอง
  ภัทราภรณ์ ภูบาล. ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม :เมล็ดพันธุ์จากจีนข้ามพรมแดนมาเป็นผลไม้วัดดวงของชาวสวนสมุทรสงคราม
  วิมลสิริ เหมทานนท์. ขลุ่ยบ้านลาว บางไส้ไก่
  นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว. รอยอดีตที่ "Suzdal"
  ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร. หกเดือนในลอนดอน...เล่าประสบการณ์และการเรียนรู้
  สิงหนาท น้อมเนียน. ส้วมญี่ปุ่นอิเล็กทรอนิกส์ :นวัตกรรมการออกแบบเพื่อมวลชน
  สิงหนาท น้อมเนียน. ธนาคาร 7 :นวัตกรรมธุรกรรมทางการเงินในสังคมพหุภาษา
  จิรกาญจน์ สงวนพวก. ฮ่องกง ตึกสูง รถราง สินค้าแบรนด์เนม และ Michelin Stars
  ฐวิชวงศ์ ภัทราวีรไพศาล. นั่งรถไฟสายแมวเหมียวเที่ยวญี่ปุ่น
  นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว. เมล็ดข้าวที่หายไปจากไต้หวัน
  เรณู เหมือนจันทร์เชย. บัสมาติ ข้าวของคนอินเดีย
  นฤมล นิราทร. วันสากลแห่งการขจัดความยากไร้ (International Day for the Eradication of Poverty) :ปฏิบัติการเชื่อมโยงโลกเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
  Asad-Dehghan, Martha. Batman versus Superman :The Politics of Humanitarian Development
  Zhu Tingshu. Double Eleven and "Duoshou" Club :Online Shopping in China
  Asad-Dehghan, Martha. New ASEAN Superstar and Fandom in Asia :20 Minutes with Chanon Santinatornkul
  Ugyen Tenzin Thinley. Korean Wave in Bhutan
  มหาวิทยาลัยมหิดล. โครงการศูนย์พหุวัฒนธรรมอาเซียน
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed