Title รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย(ย่อย) กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์บ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม.
Author ศรีศักร วัลลิโภดม
Published กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), [2558?]
Detail 68 หน้า [มีเลขหน้าภาคผนวก 1-15 หน้า]: ภาพประกอบสี ; 29 ซม
Subject
 
 
 
 
 
Added Author ศรีศักร วัลลิโภดม, ที่ปรึกษา
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed