Title รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง "ความเป็นเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าและผู้คนย่านธนบุรี" กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี / ศศิธร ศิลป์วุฒยา.
Author ศศิธร ศิลป์วุฒยา
Published กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561
Detail 151 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางส่วน), แผนที่, แผนผัง ; 2561
Subject
 
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed