Title 100 เรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก / เอเลนา ฟาวิลลี และ ฟรันเชสกา คาวัลโล ; สิริยากร พุกกะเวส มาร์ควอร์ท, ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา และ พลอยแสง เอกญาติ, ผู้แปล.
Author ฟาวิลลี, เอเลนา
Published กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2560
Detail 2 เล่ม : ภาพประกอบสี ; 27 ซม
Subject
 
Added Author คาวัลโล, ฟรันเชสกา, ผู้แต่งร่วม
  สิริยากร พุกกะเวส มาร์ควอร์ท, ผู้แปล
  ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา, ผุ้แปล
  พลอยแสง เอกญาติ, ผู้แปล
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed