เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00110001
บาร์โค้ด130020000976409
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1574 (15 ต.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า22 Oct 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0