เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00007137
หมายเลขทรัพยากรi00014901
บาร์โค้ด30020000086787
เล่ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บCremation Books (8th floor)
วันที่นำเข้า30 Dec 2640
จำนวนครั้งที่ยืม2