เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00007137
หมายเลขทรัพยากรi00014900
บาร์โค้ด30020000089781
เล่ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บOld Books (Lib use only, 8th floor)
วันที่นำเข้า8 Dec 2640
จำนวนครั้งที่ยืม0