เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00013727
หมายเลขทรัพยากรi00013856
บาร์โค้ด30020000105678
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บFrench Books (7th floor)
วันที่นำเข้า30 Oct 2641
จำนวนครั้งที่ยืม1