เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00011722
หมายเลขทรัพยากรi00015954
บาร์โค้ด30020000221657
เล่มv.4
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บReference Books (7th floor)
วันที่นำเข้า13 Sep 2000
จำนวนครั้งที่ยืม0