เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00011722
หมายเลขทรัพยากรi00015955
บาร์โค้ด30020000224958
เล่มv.5
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บReference Books (7th floor)
วันที่นำเข้า22 Sep 2000
จำนวนครั้งที่ยืม0