เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00011722
หมายเลขทรัพยากรi00015952
บาร์โค้ด30020000230682
เล่มv.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บReference Books (7th floor)
วันที่นำเข้า14 Nov 2000
จำนวนครั้งที่ยืม0