เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00031977
หมายเลขทรัพยากรi00039617
บาร์โค้ด30020000360117
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPamphlet (Contact Counter Service 8th floor)
วันที่นำเข้า10 Mar 2003
จำนวนครั้งที่ยืม1