เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00020018
หมายเลขทรัพยากรi00021253
บาร์โค้ด30020000404691
เล่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่.
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บSpecial Books (Lib use only, 8th floor))
วันที่นำเข้า24 Nov 2005
จำนวนครั้งที่ยืม0