เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00035842
หมายเลขทรัพยากรi00011880
บาร์โค้ด30020000405045
เล่มIndex
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บChinese Books
วันที่นำเข้า19 Nov 2003
จำนวนครั้งที่ยืม0