เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00035842
หมายเลขทรัพยากรi00011881
บาร์โค้ด30020000405060
เล่มIndex
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บChinese Books
วันที่นำเข้า19 Nov 2003
จำนวนครั้งที่ยืม0