เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00036999
หมายเลขทรัพยากรi00012106
บาร์โค้ด30020000423741
เล่มNo.1 V.4
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บChinese Books
วันที่นำเข้า31 Mar 2004
จำนวนครั้งที่ยืม0