เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00044112
หมายเลขทรัพยากรi00004717
บาร์โค้ด30020000587321
เล่ม DVD
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บAudio Visual Materials (8th floor)
วันที่นำเข้า30 Aug 2005
จำนวนครั้งที่ยืม0