เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060169
หมายเลขทรัพยากรi00092790
บาร์โค้ด30020000615296
เล่มแผ่น 5
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บAudio Visual Materials (8th floor)
วันที่นำเข้า13 Oct 2008
จำนวนครั้งที่ยืม0