เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056551
หมายเลขทรัพยากรi00095544
บาร์โค้ด30020000619819
เล่ม CD
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บAudio Visual Materials (8th floor)
วันที่นำเข้า25 Dec 2008
จำนวนครั้งที่ยืม0