เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056410
หมายเลขทรัพยากรi00093927
บาร์โค้ด30020000621245
เล่มCD
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บAudio Visual Materials (8th floor)
วันที่นำเข้า15 Nov 2008
จำนวนครั้งที่ยืม1