เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057053
หมายเลขทรัพยากรi00088908
บาร์โค้ด30020000622771
เล่มDVD
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บAudio Visual Materials (8th floor)
วันที่นำเข้า4 Mar 2008
จำนวนครั้งที่ยืม0