เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00051340
หมายเลขทรัพยากรi00006810
บาร์โค้ด30020000628430
เล่มDVD 3
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บAudio Visual Materials (8th floor)
วันที่นำเข้า7 Feb 2007
จำนวนครั้งที่ยืม3