เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059117
หมายเลขทรัพยากรi00091493
บาร์โค้ด30020000637563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเด็ก (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า10 Sep 2008
จำนวนครั้งที่ยืม6