เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058884
หมายเลขทรัพยากรi00091231
บาร์โค้ด30020000639106
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเด็ก (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า2 Sep 2008
จำนวนครั้งที่ยืม0