เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055156
หมายเลขทรัพยากรi00087878
บาร์โค้ด30020000664567
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า4 Dec 2007
จำนวนครั้งที่ยืม7