เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052516
หมายเลขทรัพยากรi00015545
บาร์โค้ด30020000674137
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPamphlet (Contact Counter Service 8th floor)
วันที่นำเข้า12 May 2007
จำนวนครั้งที่ยืม0