เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00083558
หมายเลขทรัพยากรi00135122
บาร์โค้ด30020000716789
เล่มDVD
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บAudio Visual Materials (8th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0