เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059796
หมายเลขทรัพยากรi00093686
บาร์โค้ด30020000733594
เล่มคู่มือ
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บAudio Visual Materials (8th floor)
วันที่นำเข้า11 Nov 2008
จำนวนครั้งที่ยืม1