เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059808
หมายเลขทรัพยากรi00093652
บาร์โค้ด30020000733933
เล่มคู่มือ
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บAudio Visual Materials (8th floor)
วันที่นำเข้า11 Nov 2008
จำนวนครั้งที่ยืม0