เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062041
หมายเลขทรัพยากรi00097031
บาร์โค้ด30020000741407
เล่มCD
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บAudio Visual Materials (8th floor)
วันที่นำเข้า16 Feb 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0