เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062017
หมายเลขทรัพยากรi00097024
บาร์โค้ด30020000741522
เล่มCD
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บAudio Visual Materials (8th floor)
วันที่นำเข้า16 Feb 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0