เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00063900
หมายเลขทรัพยากรi00100963
บาร์โค้ด30020000749277
เล่มCD
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บAudio Visual Materials (8th floor)
วันที่นำเข้า30 Jul 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0