เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00118040
บาร์โค้ด30020000750275
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 126 (ม.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า4 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0