เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00112788
บาร์โค้ด30020000759086
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 6 (เม.ย.) 2532
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า25 Mar 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0