เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061373
หมายเลขทรัพยากรi00094815
บาร์โค้ด30020000770059
เล่มDVD
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บAudio Visual Materials (8th floor)
วันที่นำเข้า3 Dec 2008
จำนวนครั้งที่ยืม1